• สามารถตกแต่งเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง

  • เพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา

  • ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพ

  • ฟรี ! ระบบเช็คเกรด เช็คผลการเรียน

  • ฟรี ! ระบบศิษย์เก่า

  • และระบบอื่น ๆ อีกมากมาย